• Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
  • Εύφλεκτο υλικό, κρατήστε το μακριά από εστίες φωτιάς και θερμότητας.
  • Όλες οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
  • Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια κατά την διάρκεια των εφαρμογών. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε δέρμα και μάτια ή και ζαλάδες αν χρησιμοποιηθεί χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Αποφύγετε την εισπνοή των προϊόντων. Χρησιμοποιείστε μάσκα Nº6800S με φίλτρο P3, Nº5935 με φίλτρο A2 Nº06915.
  • Αποφύγετε την κατάποση των προϊόντων. Σε περίπτωση κατάποσης ΜΗΝ προσπαθήσετε να προκαλέσετε εμετό, επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Δηλητηριάσεων (210 7793777) ή με ένα γιατρό (ή οφθαλμίατρο).
  • Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα μάτια σας. Αν μπει κατά λάθος στα μάτια σας, ξεπλύνετε προσεκτικά το(τα) μάτι(-α) σας με καθαρό και χλιαρό νερό. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν, ή για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων (210 7793777) ή με ένα γιατρό (ή οφθαλμίατρο).

Big Boss SDS